Τελικό
1
-
0
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 15:00
Ζρινιέσκι
Ίστρα 1961
Γεγονότα Αγώνα