Τι είναι τα ασιατικά over/under;

Τι είναι τα ασιατικά over/under;

Εκτός από τα δημοφιλή στοιχήματα over/under 2.5, 3.5 και 1.5 γκολ υπάρχουν και τα ασιατικά στοιχήματα over/under. Τα ασιατικά χωρίζονται σε ολόκληρα over/under 2, 3, 4, 5 κτλ και στα split, δηλαδή over/under 2.25, 2.75, 3.25 και άλλα. Ας δούμε αναλυτικά περισσότερα παρακάτω.

Over 2.0

Εφόσον στοιχηματίσετε στο ασιατικό over 2.0 γκολ σε ένα παιχνίδι, οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Εάν σημειωθούν 3 ή και περισσότερα γκολ, κερδίζετε ολόκληρο το ποσό

Εάν σημειωθούν συνολικά 2 γκολ, σας επιστρέφεται το μισό ποντάρισμα

Εάν σημειωθούν από 0 έως 1 γκολ, χάνετε το στοίχημα

Under 2.0

Εφόσον στοιχηματίσετε στο ασιατικό under 2.0 γκολ σε ένα παιχνίδι, οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Εάν σημειωθούν από 0 έως 1 γκολ, κερδίζετε ολόκληρο το ποσό

Εάν σημειωθούν συνολικά 2 γκολ, σας επιστρέφεται ολόκληρο το ποντάρισμα

Εάν σημειωθούν 3 ή και περισσότερα γκολ, χάνετε το στοίχημα

Over 2.25 (ή 2.0, 2.5)

Εφόσον στοιχηματίσετε στο ασιατικό over 2.25 γκολ σε ένα παιχνίδι, οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Εάν σημειωθούν 3 ή και περισσότερα γκολ, κερδίζετε ολόκληρο το ποσό

Εάν σημειωθούν συνολικά 2 γκολ, σας επιστρέφεται το μισό ποντάρισμα

Εάν σημειωθούν από 0 έως 1 γκολ, χάνετε το στοίχημα

Under 2.25 (ή 2.0, 2.5)

Εφόσον στοιχηματίσετε στο ασιατικό under 2.25 γκολ σε ένα παιχνίδι, οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Εάν σημειωθούν από 0 έως 1 γκολ, κερδίζετε ολόκληρο το ποσό

Εάν σημειωθούν συνολικά 2 γκολ, κερδίζετε το 50% του συνολικού κέρδους

Εάν σημειωθούν από 3 ή και περισσότερα γκολ, χάνετε το στοίχημα

Over 2.75 (ή 2.5, 3.0)

Εφόσον στοιχηματίσετε στο ασιατικό over 2.75 γκολ σε ένα παιχνίδι, οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Εάν σημειωθούν 4 ή και περισσότερα γκολ, κερδίζετε ολόκληρο το ποσό

Εάν σημειωθούν συνολικά 3 γκολκερδίζετε το 50% του συνολικού κέρδους

Εάν σημειωθούν από 0, 1 ή 2 γκολ, χάνετε το στοίχημα

Under 2.75 (ή 2.5, 3.0)

Εφόσον στοιχηματίσετε στο ασιατικό under 2.75 γκολ σε ένα παιχνίδι, οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

Εάν σημειωθούν από 0, 1 ή 2 γκολ, κερδίζετε ολόκληρο το ποσό

Εάν σημειωθούν συνολικά 3 γκολσας επιστρέφεται το μισό ποντάρισμα

Εάν σημειωθούν 4 ή και περισσότερα γκολ, χάνετε το στοίχημα

Ακριβώς η ίδια λογική ισχύει και για τα υπόλοιπα ασιατικά under/over. 

Διαβάστε εδώ για τις αλλαγές αποδόσεων