ΓΑΛΛΙΑ: Λιγκ 2

Βαθμολογία διοργάνωσης
Ligue 2: Regular Season
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Οσέρ 25 50 14 8 3 50:25 25 ΝΝΙΙΙ
2 Ανζέρ 25 46 14 4 7 38:26 12 ΗΗΝΗΝ
3 Λαβάλ 25 41 11 8 6 28:25 3 ΙΙΗΝΙ
4 Γκρενόμπλ 25 40 10 10 5 35:26 9 ΗΗΝΙΙ
5 Σεντ Ετιέν 25 38 11 5 9 29:22 7 ΝΝΗΗΝ
6 Αζαξιό 25 37 10 7 8 26:25 1 ΙΝΗΝΗ
7 Καέν 25 36 10 6 9 33:32 1 ΗΝΗΙΝ
8 Αμιέν 25 36 9 9 7 21:24 -3 ΙΗΙΝΝ
9 Ροντέ 25 35 9 8 8 39:36 3 ΝΙΗΗΙ
10 Γκινγκάμπ 25 35 9 8 8 31:28 3 ΝΗΗΙΙ
11 Παρίσι 25 34 9 7 9 31:30 1 ΙΙΙΗΙ
12 Παού 25 34 8 10 7 37:38 -1 ΗΙΙΙΗ
13 Μπορντό 25 32 9 6 10 28:32 -4 ΙΝΗΝΝ
14 Κονκαρνέου 25 32 9 5 11 25:30 -5 ΙΝΝΗΝ
15 Τρουά 25 30 7 9 9 29:33 -4 ΝΗΝΙΗ
16 Μπαστιά 25 29 8 6 11 27:30 -3 ΗΝΝΗΗ
17 Ντανκέρκ 25 27 7 6 12 22:36 -14 ΝΙΝΝΝ
18 Κεβιγί Ρουέν 25 24 5 9 11 34:37 -3 ΝΗΝΙΗ
19 Ανεσί 25 23 5 8 12 26:36 -10 ΗΗΝΙΗ
20 Βαλενσιέν 25 15 2 9 14 17:35 -18 ΗΙΗΝΗ
  • Άνοδος
  • Playoff Ανόδου
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Παού 139 132 7 1.2 32 αγώνες
Παρίσι 139 129 10 1.3 50 αγώνες
Καέν 139 126 13 1.2 38 αγώνες
Ροντέ 138 126 12 1.1 34 αγώνες
Βαλενσιέν 139 123 16 1 37 αγώνες
Γκρενόμπλ 139 122 17 1.1 53 αγώνες
Γκινγκάμπ 139 122 17 1.3 44 αγώνες
Αμιέν 139 121 18 1 49 αγώνες
Ντανκέρκ 101 93 8 0.8 25 αγώνες
Οσέρ 101 92 9 1.7 30 αγώνες
Κεβιγί Ρουέν 101 89 12 1.1 25 αγώνες
Μπαστιά 101 88 13 1.2 36 αγώνες
Αζαξιό 101 87 14 1 48 αγώνες
Σεντ Ετιέν 63 59 4 1.5 22 αγώνες
Λαβάλ 63 58 5 1.1 19 αγώνες
Μπορντό 62 56 6 1.3 25 αγώνες
Τρουά 63 56 7 1.4 23 αγώνες
Ανεσί 63 55 8 1 19 αγώνες
Ανζέρ 25 24 1 1.5 11 αγώνες
Κονκαρνέου 25 23 2 1 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Παρίσι 139 97 42 1.3 50 αγώνες
Παού 139 97 42 1.2 32 αγώνες
Ροντέ 138 96 42 1.1 34 αγώνες
Γκινγκάμπ 139 96 43 1.3 44 αγώνες
Καέν 139 95 44 1.2 38 αγώνες
Αμιέν 139 91 48 1 49 αγώνες
Βαλενσιέν 139 91 48 1 37 αγώνες
Γκρενόμπλ 139 84 55 1.1 53 αγώνες
Οσέρ 101 77 24 1.7 30 αγώνες
Κεβιγί Ρουέν 101 69 32 1.1 25 αγώνες
Μπαστιά 101 68 33 1.2 36 αγώνες
Ντανκέρκ 101 64 37 0.8 25 αγώνες
Αζαξιό 101 59 42 1 48 αγώνες
Σεντ Ετιέν 63 47 16 1.5 22 αγώνες
Ανεσί 63 46 17 1 19 αγώνες
Τρουά 63 44 19 1.4 23 αγώνες
Μπορντό 62 42 20 1.3 25 αγώνες
Λαβάλ 63 41 22 1.1 19 αγώνες
Ανζέρ 25 17 8 1.5 11 αγώνες
Κονκαρνέου 25 15 10 1 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Καέν 139 62 77 1.2 38 αγώνες
Γκινγκάμπ 139 62 77 1.3 44 αγώνες
Παού 139 62 77 1.2 32 αγώνες
Παρίσι 139 60 79 1.3 50 αγώνες
Οσέρ 101 56 45 1.7 30 αγώνες
Βαλενσιέν 139 56 83 1 37 αγώνες
Αμιέν 139 51 88 1 49 αγώνες
Ροντέ 138 51 87 1.1 34 αγώνες
Γκρενόμπλ 139 48 91 1.1 53 αγώνες
Κεβιγί Ρουέν 101 47 54 1.1 25 αγώνες
Ντανκέρκ 101 38 63 0.8 25 αγώνες
Μπαστιά 101 37 64 1.2 36 αγώνες
Τρουά 63 33 30 1.4 23 αγώνες
Λαβάλ 63 31 32 1.1 19 αγώνες
Ανεσί 63 31 32 1 19 αγώνες
Σεντ Ετιέν 63 30 33 1.5 22 αγώνες
Αζαξιό 101 27 74 1 48 αγώνες
Μπορντό 62 26 36 1.3 25 αγώνες
Κονκαρνέου 25 10 15 1 8 αγώνες
Ανζέρ 25 9 16 1.5 11 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Οσέρ 101 36 65 1.7 30 αγώνες
Γκινγκάμπ 139 36 103 1.3 44 αγώνες
Καέν 139 32 107 1.2 38 αγώνες
Παού 139 32 107 1.2 32 αγώνες
Βαλενσιέν 139 32 107 1 37 αγώνες
Κεβιγί Ρουέν 101 28 73 1.1 25 αγώνες
Ροντέ 138 27 111 1.1 34 αγώνες
Παρίσι 139 26 113 1.3 50 αγώνες
Αμιέν 139 23 116 1 49 αγώνες
Γκρενόμπλ 139 22 117 1.1 53 αγώνες
Σεντ Ετιέν 63 19 44 1.5 22 αγώνες
Τρουά 63 18 45 1.4 23 αγώνες
Μπαστιά 101 18 83 1.2 36 αγώνες
Ντανκέρκ 101 17 84 0.8 25 αγώνες
Λαβάλ 63 15 48 1.1 19 αγώνες
Ανεσί 63 15 48 1 19 αγώνες
Μπορντό 62 11 51 1.3 25 αγώνες
Αζαξιό 101 10 91 1 48 αγώνες
Ανζέρ 25 6 19 1.5 11 αγώνες
Κονκαρνέου 25 3 22 1 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Γκινγκάμπ 139 16 123 1.3 44 αγώνες
Οσέρ 101 15 86 1.7 30 αγώνες
Παού 139 15 124 1.2 32 αγώνες
Καέν 139 13 126 1.2 38 αγώνες
Βαλενσιέν 139 13 126 1 37 αγώνες
Μπαστιά 101 12 89 1.2 36 αγώνες
Σεντ Ετιέν 63 11 52 1.5 22 αγώνες
Γκρενόμπλ 139 10 129 1.1 53 αγώνες
Κεβιγί Ρουέν 101 10 91 1.1 25 αγώνες
Ροντέ 138 9 129 1.1 34 αγώνες
Παρίσι 139 9 130 1.3 50 αγώνες
Λαβάλ 63 6 57 1.1 19 αγώνες
Αμιέν 139 6 133 1 49 αγώνες
Τρουά 63 6 57 1.4 23 αγώνες
Ανζέρ 25 5 20 1.5 11 αγώνες
Ντανκέρκ 101 5 96 0.8 25 αγώνες
Ανεσί 63 4 59 1 19 αγώνες
Αζαξιό 101 2 99 1 48 αγώνες
Μπορντό 62 2 60 1.3 25 αγώνες
Κονκαρνέου 25 2 23 1 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Βαλενσιέν 139 8 131 1 37 αγώνες
Καέν 139 6 133 1.2 38 αγώνες
Κεβιγί Ρουέν 101 6 95 1.1 25 αγώνες
Οσέρ 101 5 96 1.7 30 αγώνες
Γκινγκάμπ 139 5 134 1.3 44 αγώνες
Γκρενόμπλ 139 4 135 1.1 53 αγώνες
Σεντ Ετιέν 63 4 59 1.5 22 αγώνες
Παρίσι 139 4 135 1.3 50 αγώνες
Παού 139 4 135 1.2 32 αγώνες
Αμιέν 139 3 136 1 49 αγώνες
Μπαστιά 101 3 98 1.2 36 αγώνες
Λαβάλ 63 2 61 1.1 19 αγώνες
Ροντέ 138 2 136 1.1 34 αγώνες
Ντανκέρκ 101 2 99 0.8 25 αγώνες
Ανζέρ 25 1 24 1.5 11 αγώνες
Αζαξιό 101 1 100 1 48 αγώνες
Μπορντό 62 1 61 1.3 25 αγώνες
Κονκαρνέου 25 1 24 1 8 αγώνες
Τρουά 63 1 62 1.4 23 αγώνες
Ανεσί 63 1 62 1 19 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 Alexandre Mendy Καέν 16 3
1 R. Evitt-Healey Τουλούζ 1 0
2 K. Koné Τουλούζ 1 0
2 P. Meïssa Ba Γκρενόμπλ 11 3
3 S. Soumano Κεβιγί Ρουέν 11 0
3 S. Spierings Τουλούζ 1 0
4 L. Diony Ανζέρ 10 0
5 A. Hountondji Ροντέ 10 0
6 G. Hein Οσέρ 9 0
7 I. Sissoko Σεντ Ετιέν 9 4
8 M. Sylla Παού 9 2
9 F. Ayé Οσέρ 8 0
10 P. Bâ Κονκαρνέου 8 0
11 M. Bassouamina Παού 8 0
12 P. Hamel Παρίσι 8 0
13 S. Ntamack Ndimba Ανεσί 8 2
14 A. Onaiwu Οσέρ 8 0
15 M. Alfarela Μπαστιά 7 1
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 A. Gory Παρίσι 8
1 D. Machado Τουλούζ 1
2 S. Spierings Τουλούζ 1
2 G. Hein Οσέρ 8
3 G. Perrin Οσέρ 8
4 T. Vargas Λαβάλ 8
5 M. Cafaro Σεντ Ετιέν 7
6 N. Kandil Ανεσί 7
7 L. Buadés Ροντέ 6
8 V. Henry Καέν 6
9 I. Kebbal Παρίσι 6
10 M. Autret Καέν 5
11 J. Benet Γκρενόμπλ 5
12 K. Corredor Ροντέ 5
13 A. El Ouazzani Γκινγκάμπ 5
14 R. Ghrieb Ντανκέρκ 5
15 M. Sylla Παού 5
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 K. Sidibé Γκινγκάμπ 1 9
1 M. Prévot Σοσό 0 1
2 Q. Bernard Οσέρ 0 1
2 M. Chanot Αζαξιό 1 8
3 K. Kaïboué Αμιέν 0 10
3 I. Aaneba Σοσό 0 1
4 Y. Kitala Σοσό 0 1
4 J. Roye Λαβάλ 1 6
5 V. Pajot Ανεσί 1 6
5 G. Charbonnier Οσέρ 0 1
6 F. Centonze Λανς 0 1
6 G. Haag Ροντέ 0 9
7 J. Gaudin Παρίσι 1 5
7 J. Giraudon Τρουά 0 1
8 G. Gillet Λανς 0 1
8 S. Sanna Λαβάλ 1 5
9 M. Sivis Γκινγκάμπ 1 5
10 D. Gomis Γκινγκάμπ 1 5
11 J. Diaz Ανεσί 1 4
12 N. Cissé Κεβιγί Ρουέν 1 4
13 C. Vincent Μπαστιά 1 4
14 B. Danger Ροντέ 1 4
15 C. Mandouki Παρίσι 1 4
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
34η αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαΐου 2023
Μπορντό 1 - 0 Καέν
Αμιέν 1 - 0 Σοσό
Λαβάλ 2 - 1 Μπαστιά
Νιμ 3 - 3 Βαλενσιέν
Νιόρ 1 - 3 Μετς
Παρίσι 1 - 0 Γκρενόμπλ
Παού 3 - 4 Κεβιγί Ρουέν
Σεντ Ετιέν 3 - 2 Γκινγκάμπ
Ανεσί 1 - 1 Ντιζόν
Δευτέρα 8 Μαΐου 2023
Χάβρη 1 - 0 Ροντέ
35η αγωνιστική
Σάββατο 13 Μαΐου 2023
Κεβιγί Ρουέν 0 - 0 Μπορντό
Ροντέ 0 - 0 Παρίσι
Σοσό 0 - 1 Γκινγκάμπ
Βαλενσιέν 1 - 1 Παού
Λαβάλ 2 - 1 Σεντ Ετιέν
Μετς 1 - 0 Γκρενόμπλ
Μπαστιά 2 - 1 Νιόρ
Καέν 4 - 2 Νιμ
Ντιζόν 3 - 0 Αμιέν
Δευτέρα 15 Μαΐου 2023
Ανεσί 1 - 0 Χάβρη
36η αγωνιστική
Παρασκευή 19 Μαΐου 2023
Γκρενόμπλ 1 - 1 Ροντέ
Σάββατο 20 Μαΐου 2023
Μπορντό 3 - 0 Λαβάλ
Αμιέν 1 - 3 Καέν
Γκινγκάμπ 1 - 1 Μετς
Νιμ 1 - 2 Ντιζόν
Νιόρ 2 - 2 Ανεσί
Παρίσι 2 - 1 Σοσό
Παού 2 - 6 Μπαστιά
Σεντ Ετιέν 4 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Δευτέρα 22 Μαΐου 2023
Χάβρη 0 - 2 Βαλενσιέν
37η αγωνιστική
Παρασκευή 26 Μαΐου 2023
Λαβάλ 2 - 0 Νιμ
Γκινγκάμπ 2 - 0 Νιόρ
Μπαστιά 1 - 1 Χάβρη
Ντιζόν 1 - 1 Παρίσι
Καέν 2 - 2 Σεντ Ετιέν
Σοσό 0 - 1 Μετς
Ροντέ 2 - 3 Παού
Κεβιγί Ρουέν 1 - 3 Αμιέν
Ανεσί 1 - 0 Μπορντό
Βαλενσιέν 1 - 0 Γκρενόμπλ
38η αγωνιστική
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023
Σεντ Ετιέν 2 - 0 Βαλενσιέν
Μπορντό - Ροντέ
Αμιέν 1 - 2 Λαβάλ
Γκρενόμπλ 0 - 2 Γκινγκάμπ
Χάβρη 1 - 0 Ντιζόν
Μετς 3 - 2 Μπαστιά
Νιμ 3 - 1 Σοσό
Νιόρ 3 - 3 Κεβιγί Ρουέν
Παού 1 - 0 Καέν
Παρίσι 1 - 0 Ανεσί
Regular Season, Group Stage
Σάββατο 5 Αυγούστου 2023
Σεντ Ετιέν 0 - 1 Γκρενόμπλ
Βαλενσιέν 1 - 4 Οσέρ
Ανεσί 1 - 4 Γκινγκάμπ
Κονκαρνέου 0 - 0 Μπαστιά
Λαβάλ 1 - 0 Ανζέρ
Παρίσι 0 - 2 Καέν
Ντανκέρκ 2 - 2 Τρουά
Αμιέν 1 - 0 Κεβιγί Ρουέν
Αζαξιό 1 - 1 Ροντέ
Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023
Παού 3 - 0 Μπορντό
Σάββατο 12 Αυγούστου 2023
Ροντέ 2 - 1 Σεντ Ετιέν
Κεβιγί Ρουέν 0 - 1 Αζαξιό
Τρουά 3 - 1 Λαβάλ
Γκρενόμπλ 2 - 0 Παρίσι
Γκινγκάμπ 0 - 1 Ντανκέρκ
Ανζέρ 0 - 0 Ανεσί
Οσέρ 0 - 1 Αμιέν
Μπαστιά 3 - 0 Βαλενσιέν
Καέν 2 - 0 Παού
Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023
Μπορντό 1 - 0 Κονκαρνέου
Σάββατο 19 Αυγούστου 2023
Ανζέρ 2 - 2 Οσέρ
Αμιέν 2 - 1 Μπαστιά
Λαβάλ 1 - 0 Ροντέ
Γκρενόμπλ 0 - 0 Τρουά
Παού 2 - 0 Παρίσι
Κονκαρνέου 0 - 2 Καέν
Ανεσί 3 - 0 Ντανκέρκ
Βαλενσιέν 0 - 0 Γκινγκάμπ
Σεντ Ετιέν 2 - 1 Κεβιγί Ρουέν
Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023
Αζαξιό 0 - 0 Μπορντό
Σάββατο 26 Αυγούστου 2023
Μπορντό 2 - 0 Αμιέν
Μπαστιά 3 - 2 Τρουά
Καέν 3 - 0 Αζαξιό
Ντανκέρκ 0 - 1 Ανζέρ
Οσέρ 0 - 0 Γκρενόμπλ
Παρίσι 3 - 0 Κονκαρνέου
Γκινγκάμπ 4 - 0 Παού
Κεβιγί Ρουέν 0 - 0 Λαβάλ
Ροντέ 0 - 1 Βαλενσιέν
Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023
Ανεσί 1 - 1 Σεντ Ετιέν
Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023
Μπορντό 2 - 4 Οσέρ
Ανζέρ 2 - 0 Παρίσι
Αζαξιό 2 - 2 Ντανκέρκ
Αμιέν 4 - 1 Γκινγκάμπ
Γκρενόμπλ 0 - 0 Μπαστιά
Λαβάλ 2 - 1 Καέν
Παού 2 - 2 Ροντέ
Τρουά 2 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Κονκαρνέου 1 - 1 Ανεσί
Σεντ Ετιέν 0 - 0 Βαλενσιέν
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023
Καέν 1 - 2 Σεντ Ετιέν
Ντανκέρκ 0 - 0 Γκρενόμπλ
Μπαστιά 0 - 3 Λαβάλ
Οσέρ 2 - 2 Παού
Παρίσι 3 - 0 Αμιέν
Ροντέ 4 - 1 Ανζέρ
Κεβιγί Ρουέν 2 - 3 Κονκαρνέου
Βαλενσιέν 1 - 2 Μπορντό
Ανεσί 0 - 0 Τρουά
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023
Γκινγκάμπ 3 - 0 Αζαξιό
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023
Τρουά 1 - 2 Οσέρ
Κονκαρνέου 0 - 1 Σεντ Ετιέν
Γκρενόμπλ 2 - 1 Κεβιγί Ρουέν
Λαβάλ 2 - 1 Γκινγκάμπ
Παού 0 - 3 Ανεσί
Ανζέρ 2 - 0 Μπαστιά
Αζαξιό 2 - 1 Παρίσι
Αμιέν 0 - 0 Βαλενσιέν
Ντανκέρκ 1 - 2 Ροντέ
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
Καέν 1 - 2 Γκρενόμπλ
Μπαστιά 1 - 4 Παού
Αμιέν 0 - 0 Αζαξιό
Οσέρ 4 - 0 Ανεσί
Παρίσι 0 - 1 Λαβάλ
Γκινγκάμπ 0 - 0 Μπορντό
Βαλενσιέν 0 - 1 Κονκαρνέου
Κεβιγί Ρουέν 0 - 1 Ανζέρ
Ροντέ 2 - 1 Τρουά
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023
Τρουά 0 - 1 Σεντ Ετιέν
Ανεσί 2 - 2 Παρίσι
Γκρενόμπλ 2 - 0 Μπορντό
Ντανκέρκ 0 - 1 Κεβιγί Ρουέν
Λαβάλ 1 - 0 Βαλενσιέν
Παού 1 - 0 Αμιέν
Ανζέρ 2 - 0 Κονκαρνέου
Οσέρ 3 - 1 Ροντέ
Καέν 0 - 1 Γκινγκάμπ
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023
Αζαξιό 2 - 0 Μπαστιά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023
Μπορντό 1 - 1 Καέν
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
Σεντ Ετιέν 2 - 0 Ντανκέρκ
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023
Μπορντό 0 - 1 Λαβάλ
Μπαστιά 2 - 1 Ανεσί
Αμιέν 1 - 4 Ανζέρ
Παρίσι 0 - 2 Οσέρ
Γκινγκάμπ 2 - 2 Γκρενόμπλ
Ροντέ 5 - 3 Καέν
Σεντ Ετιέν 0 - 0 Αζαξιό
Κεβιγί Ρουέν 2 - 2 Παού
Βαλενσιέν 1 - 1 Τρουά
Κονκαρνέου 4 - 3 Ντανκέρκ
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023
Καέν 1 - 1 Οσέρ
Ντανκέρκ 1 - 3 Παρίσι
Ανζέρ 2 - 0 Μπορντό
Αζαξιό 2 - 0 Παού
Γκινγκάμπ 2 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Γκρενόμπλ 3 - 3 Βαλενσιέν
Τρουά 0 - 0 Κονκαρνέου
Ανεσί 1 - 1 Αμιέν
Ροντέ 1 - 1 Μπαστιά
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023
Λαβάλ 0 - 1 Σεντ Ετιέν
Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023
Μπορντό 2 - 2 Ροντέ
Μπαστιά 0 - 0 Γκινγκάμπ
Αμιέν 0 - 0 Λαβάλ
Οσέρ 0 - 1 Ντανκέρκ
Παού 3 - 2 Γκρενόμπλ
Παρίσι 2 - 2 Τρουά
Κεβιγί Ρουέν 1 - 2 Ανεσί
Κονκαρνέου 2 - 1 Αζαξιό
Βαλενσιέν 2 - 2 Καέν
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023
Σεντ Ετιέν 2 - 0 Ανζέρ
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023
Σεντ Ετιέν 0 - 1 Παρίσι
Τρουά 2 - 1 Καέν
Κεβιγί Ρουέν 3 - 1 Ροντέ
Ανεσί 1 - 3 Λαβάλ
Γκρενόμπλ 0 - 3 Αζαξιό
Μπαστιά 3 - 1 Μπορντό
Ανζέρ 2 - 0 Βαλενσιέν
Ντανκέρκ 0 - 1 Αμιέν
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023
Γκινγκάμπ 2 - 1 Οσέρ
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023
Μπορντό 3 - 1 Ανεσί
Καέν 3 - 3 Κεβιγί Ρουέν
Οσέρ 5 - 2 Σεντ Ετιέν
Αμιέν 1 - 2 Γκρενόμπλ
Αζαξιό 1 - 0 Τρουά
Λαβάλ 0 - 3 Κονκαρνέου
Παού 4 - 4 Ανζέρ
Παρίσι 1 - 0 Μπαστιά
Βαλενσιέν 0 - 1 Ντανκέρκ
Ροντέ 0 - 0 Γκινγκάμπ
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023
Σεντ Ετιέν 1 - 2 Παού
Κεβιγί Ρουέν 0 - 0 Βαλενσιέν
Κονκαρνέου - Αμιέν
Τρουά 0 - 1 Γκινγκάμπ
Ανεσί 2 - 0 Αζαξιό
Παρίσι 1 - 2 Μπορντό
Γκρενόμπλ 2 - 1 Ροντέ
Αμιέν 1 - 1 Κονκαρνέου
Μπαστιά 0 - 0 Οσέρ
Ντανκέρκ 0 - 2 Λαβάλ
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023
Ανζέρ 3 - 0 Καέν
Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023
Κονκαρνέου 1 - 2 Παού
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023
Μπορντό 0 - 1 Τρουά
Καέν 1 - 0 Μπαστιά
Οσέρ 3 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Αμιέν 1 - 0 Σεντ Ετιέν
Αζαξιό 1 - 1 Ανζέρ
Γκινγκάμπ 0 - 1 Παρίσι
Λαβάλ 1 - 1 Γκρενόμπλ
Παού 1 - 1 Ντανκέρκ
Βαλενσιέν 0 - 0 Ανεσί
Ροντέ 2 - 0 Κονκαρνέου
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
Κεβιγί Ρουέν 3 - 2 Μπορντό
Σεντ Ετιέν 1 - 3 Γκινγκάμπ
Κονκαρνέου 1 - 2 Οσέρ
Τρουά 2 - 0 Αμιέν
Παού 3 - 1 Βαλενσιέν
Παρίσι 2 - 0 Ροντέ
Αζαξιό 2 - 0 Λαβάλ
Ανζέρ 1 - 0 Γκρενόμπλ
Ντανκέρκ 0 - 5 Μπαστιά
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023
Ανεσί 1 - 2 Καέν
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023
Μπορντό 0 - 0 Σεντ Ετιέν
Οσέρ 2 - 0 Αζαξιό
Μπαστιά 0 - 0 Κεβιγί Ρουέν
Καέν 1 - 0 Ντανκέρκ
Λαβάλ 1 - 1 Παού
Γκινγκάμπ 0 - 1 Κονκαρνέου
Γκρενόμπλ 1 - 0 Ανεσί
Βαλενσιέν 0 - 1 Παρίσι
Τρουά 1 - 4 Ανζέρ
Ροντέ 2 - 2 Αμιέν
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
Σεντ Ετιέν 3 - 2 Μπαστιά
Κονκαρνέου 0 - 3 Γκρενόμπλ
Ανεσί 1 - 2 Ροντέ
Λαβάλ 1 - 3 Οσέρ
Παρίσι 2 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Παού 1 - 1 Τρουά
Ντανκέρκ 0 - 2 Μπορντό
Ανζέρ 1 - 0 Γκινγκάμπ
Αζαξιό 2 - 1 Βαλενσιέν
Αμιέν 0 - 0 Καέν
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024
Σεντ Ετιέν 0 - 0 Λαβάλ
Ροντέ 2 - 1 Παού
Κεβιγί Ρουέν 0 - 1 Γκινγκάμπ
Τρουά 3 - 1 Αζαξιό
Βαλενσιέν 0 - 1 Αμιέν
Μπαστιά 2 - 0 Ανζέρ
Καέν 1 - 0 Κονκαρνέου
Παρίσι 2 - 1 Ανεσί
Γκρενόμπλ 2 - 2 Ντανκέρκ
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024
Οσέρ 3 - 1 Μπορντό
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024
Μπαστιά 1 - 2 Καέν
Ανζέρ 3 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Αμιέν 1 - 0 Ανεσί
Ντανκέρκ 2 - 0 Αζαξιό
Μπορντό 3 - 1 Βαλενσιέν
Γκινγκάμπ 3 - 3 Ροντέ
Γκρενόμπλ 1 - 1 Οσέρ
Λαβάλ 1 - 1 Παρίσι
Παού 0 - 1 Σεντ Ετιέν
Κονκαρνέου 1 - 0 Τρουά
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024
Σεντ Ετιέν 0 - 1 Αμιέν
Κεβιγί Ρουέν 1 - 1 Γκρενόμπλ
Ροντέ 1 - 2 Λαβάλ
Βαλενσιέν 3 - 1 Μπαστιά
Ανεσί 0 - 0 Παού
Παρίσι 1 - 2 Ντανκέρκ
Καέν 0 - 0 Τρουά
Αζαξιό 1 - 0 Κονκαρνέου
Οσέρ 1 - 1 Γκινγκάμπ
Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024
Μπορντό 1 - 0 Ανζέρ
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024
Ντανκέρκ 1 - 0 Σεντ Ετιέν
Ανζέρ 2 - 1 Ροντέ
Αμιέν 1 - 1 Παρίσι
Παού 2 - 2 Οσέρ
Λαβάλ 2 - 4 Κεβιγί Ρουέν
Γκινγκάμπ 1 - 4 Ανεσί
Γκρενόμπλ 5 - 1 Καέν
Κονκαρνέου 1 - 0 Βαλενσιέν
Τρουά 2 - 1 Μπορντό
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024
Μπαστιά 1 - 0 Αζαξιό
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024
Οσέρ 1 - 0 Ανζέρ
Αζαξιό 3 - 0 Γκινγκάμπ
Καέν 2 - 0 Αμιέν
Μπορντό 1 - 0 Γκρενόμπλ
Παρίσι 1 - 1 Παού
Ροντέ 0 - 0 Ντανκέρκ
Κεβιγί Ρουέν 0 - 1 Μπαστιά
Ανεσί 0 - 3 Κονκαρνέου
Βαλενσιέν 1 - 1 Λαβάλ
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024
Σεντ Ετιέν 5 - 0 Τρουά
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024
Ανζέρ 0 - 3 Σεντ Ετιέν
Μπαστιά 0 - 2 Ροντέ
Παού 0 - 2 Κεβιγί Ρουέν
Γκινγκάμπ 1 - 0 Καέν
Ντανκέρκ 2 - 1 Βαλενσιέν
Λαβάλ 1 - 1 Αζαξιό
Τρουά 3 - 1 Γκρενόμπλ
Κονκαρνέου 2 - 2 Παρίσι
Ανεσί 0 - 2 Οσέρ
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024
Αμιέν 1 - 1 Μπορντό
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Regular Season, Group Stage
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024
Σεντ Ετιέν 16:00 Ανεσί
Κεβιγί Ρουέν 20:00 Παρίσι
Βαλενσιέν 20:00 Ροντέ
Τρουά 20:00 Ντανκέρκ
Κονκαρνέου 20:00 Λαβάλ
Αζαξιό 20:00 Αμιέν
Οσέρ 20:00 Μπαστιά
Μπορντό 20:00 Γκινγκάμπ
Γκρενόμπλ 20:00 Παού
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024
Καέν 21:45 Ανζέρ
Σάββατο 2 Μαρτίου 2024
Παρίσι 16:00 Σεντ Ετιέν
Παού 20:00 Καέν
Λαβάλ 20:00 Αμιέν
Γκινγκάμπ 20:00 Τρουά
Ντανκέρκ 20:00 Κονκαρνέου
Μπαστιά 20:00 Γκρενόμπλ
Οσέρ 20:00 Βαλενσιέν
Ανεσί 20:00 Κεβιγί Ρουέν
Ροντέ 20:00 Μπορντό
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024
Ανζέρ 21:45 Αζαξιό
Σάββατο 9 Μαρτίου 2024
Σεντ Ετιέν 16:00 Οσέρ
Τρουά 20:00 Μπαστιά
Βαλενσιέν 20:00 Ανζέρ
Κονκαρνέου 20:00 Γκινγκάμπ
Αμιέν 20:00 Ροντέ
Αζαξιό 20:00 Ανεσί
Ντανκέρκ 20:00 Παού
Καέν 20:00 Παρίσι
Μπορντό 20:00 Κεβιγί Ρουέν
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024
Γκρενόμπλ 21:45 Λαβάλ
Σάββατο 16 Μαρτίου 2024
Οσέρ 16:00 Καέν
Ανζέρ 20:00 Αμιέν
Μπαστιά 20:00 Σεντ Ετιέν
Γκινγκάμπ 20:00 Βαλενσιέν
Λαβάλ 20:00 Ντανκέρκ
Παού 20:00 Κονκαρνέου
Παρίσι 20:00 Αζαξιό
Ανεσί 20:00 Μπορντό
Κεβιγί Ρουέν 20:00 Τρουά
Ροντέ 20:00 Γκρενόμπλ