ΙΑΠΩΝΙΑ: J Λιγκ

Βαθμολογία διοργάνωσης
J1 League
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Καβασάκι 37 91 28 7 2 80:27 53 ΝΝΗΙΝ
2 Γιοκοχάμα Μάρινος 37 78 24 6 7 81:34 47 ΝΗΝΗΗ
3 Βίσσελ Κόμπε 37 70 20 10 7 60:36 24 ΗΝΝΝΙ
4 Κασίμα 37 66 20 6 11 61:36 25 ΝΙΝΝΝ
5 Ναγκόγια 37 65 19 8 10 44:30 14 ΗΝΙΝΙ
6 Ουράβα 37 62 18 8 11 45:38 7 ΗΝΗΙΝ
7 Τόσου 37 59 16 11 10 43:33 10 ΗΝΝΙΗ
8 Φουκουόκα 37 53 14 11 12 42:37 5 ΙΙΙΝΙ
9 Τόκυο 37 52 15 7 15 49:53 -4 ΝΗΗΝΗ
10 Σαπόρο 37 48 13 9 15 47:50 -3 ΝΗΙΙΙ
11 Σερέζο Οσάκα 37 48 13 9 15 46:49 -3 ΝΗΗΝΝ
12 Χιροσίμα 37 46 11 13 13 40:40 0 ΗΗΙΗΗ
13 Γκάμπα Οσάκα 37 43 12 7 18 33:49 -16 ΗΗΝΝΝ
14 Κασίβα 37 41 12 5 20 35:53 -18 ΗΙΝΗΗ
15 Σιμίζου 37 39 9 12 16 35:53 -18 ΝΝΙΗΗ
16 Σονάν 37 36 7 15 15 36:41 -5 ΗΝΙΙΝ
17 Τοκουσίμα 37 36 10 6 21 32:51 -19 ΝΝΗΗΙ
18 Οϊτά 37 32 8 8 21 28:53 -25 ΝΙΗΗΙ
19 Βεγκάλτα Σεντάι 37 28 5 13 19 31:61 -30 ΙΗΙΗΝ
20 Γιοκοχάμα FC 37 27 6 9 22 32:76 -44 ΗΗΙΙΗ
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Καβασάκι 37 36 1 2.2 16 αγώνες
Γιοκοχάμα Μάρινος 37 36 1 2.2 17 αγώνες
Βίσσελ Κόμπε 37 36 1 1.6 12 αγώνες
Τοκουσίμα 37 36 1 0.9 8 αγώνες
Κασίμα 37 35 2 1.6 14 αγώνες
Σερέζο Οσάκα 37 35 2 1.2 10 αγώνες
Κασίβα 37 35 2 0.9 8 αγώνες
Σιμίζου 37 35 2 0.9 6 αγώνες
Γιοκοχάμα FC 37 35 2 0.9 5 αγώνες
Τόκυο 37 34 3 1.3 12 αγώνες
Οϊτά 37 34 3 0.8 9 αγώνες
Ναγκόγια 37 33 4 1.2 20 αγώνες
Ουράβα 37 33 4 1.3 16 αγώνες
Φουκουόκα 37 33 4 1.1 14 αγώνες
Σαπόρο 37 33 4 1.3 8 αγώνες
Χιροσίμα 37 33 4 1.1 10 αγώνες
Βεγκάλτα Σεντάι 37 33 4 0.8 7 αγώνες
Γκάμπα Οσάκα 37 32 5 0.9 13 αγώνες
Τόσου 37 31 6 1.2 15 αγώνες
Σονάν 37 30 7 1 10 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Γιοκοχάμα FC 37 33 4 0.9 5 αγώνες
Καβασάκι 37 31 6 2.2 16 αγώνες
Γιοκοχάμα Μάρινος 37 30 7 2.2 17 αγώνες
Σαπόρο 37 29 8 1.3 8 αγώνες
Βίσσελ Κόμπε 37 28 9 1.6 12 αγώνες
Κασίμα 37 27 10 1.6 14 αγώνες
Σιμίζου 37 27 10 0.9 6 αγώνες
Ουράβα 37 26 11 1.3 16 αγώνες
Βεγκάλτα Σεντάι 37 26 11 0.8 7 αγώνες
Τόκυο 37 25 12 1.3 12 αγώνες
Φουκουόκα 37 24 13 1.1 14 αγώνες
Σερέζο Οσάκα 37 24 13 1.2 10 αγώνες
Κασίβα 37 24 13 0.9 8 αγώνες
Σονάν 37 24 13 1 10 αγώνες
Οϊτά 37 24 13 0.8 9 αγώνες
Χιροσίμα 37 23 14 1.1 10 αγώνες
Ναγκόγια 37 22 15 1.2 20 αγώνες
Τόσου 37 22 15 1.2 15 αγώνες
Τοκουσίμα 37 22 15 0.9 8 αγώνες
Γκάμπα Οσάκα 37 21 16 0.9 13 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Κασίμα 37 22 15 1.6 14 αγώνες
Γιοκοχάμα Μάρινος 37 21 16 2.2 17 αγώνες
Τόκυο 37 21 16 1.3 12 αγώνες
Γιοκοχάμα FC 37 20 17 0.9 5 αγώνες
Σαπόρο 37 18 19 1.3 8 αγώνες
Καβασάκι 37 17 20 2.2 16 αγώνες
Φουκουόκα 37 17 20 1.1 14 αγώνες
Σερέζο Οσάκα 37 17 20 1.2 10 αγώνες
Κασίβα 37 17 20 0.9 8 αγώνες
Σιμίζου 37 17 20 0.9 6 αγώνες
Γκάμπα Οσάκα 37 15 22 0.9 13 αγώνες
Τοκουσίμα 37 15 22 0.9 8 αγώνες
Βεγκάλτα Σεντάι 37 15 22 0.8 7 αγώνες
Βίσσελ Κόμπε 37 14 23 1.6 12 αγώνες
Τόσου 37 14 23 1.2 15 αγώνες
Χιροσίμα 37 14 23 1.1 10 αγώνες
Ναγκόγια 37 13 24 1.2 20 αγώνες
Ουράβα 37 13 24 1.3 16 αγώνες
Σονάν 37 12 25 1 10 αγώνες
Οϊτά 37 12 25 0.8 9 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Καβασάκι 37 14 23 2.2 16 αγώνες
Γιοκοχάμα Μάρινος 37 13 24 2.2 17 αγώνες
Γιοκοχάμα FC 37 11 26 0.9 5 αγώνες
Τόκυο 37 10 27 1.3 12 αγώνες
Βεγκάλτα Σεντάι 37 10 27 0.8 7 αγώνες
Βίσσελ Κόμπε 37 9 28 1.6 12 αγώνες
Σαπόρο 37 9 28 1.3 8 αγώνες
Σερέζο Οσάκα 37 9 28 1.2 10 αγώνες
Κασίμα 37 8 29 1.6 14 αγώνες
Γκάμπα Οσάκα 37 8 29 0.9 13 αγώνες
Σιμίζου 37 8 29 0.9 6 αγώνες
Σονάν 37 7 30 1 10 αγώνες
Ουράβα 37 6 31 1.3 16 αγώνες
Τόσου 37 6 31 1.2 15 αγώνες
Χιροσίμα 37 6 31 1.1 10 αγώνες
Κασίβα 37 6 31 0.9 8 αγώνες
Οϊτά 37 6 31 0.8 9 αγώνες
Ναγκόγια 37 5 32 1.2 20 αγώνες
Φουκουόκα 37 5 32 1.1 14 αγώνες
Τοκουσίμα 37 4 33 0.9 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Καβασάκι 37 7 30 2.2 16 αγώνες
Γιοκοχάμα Μάρινος 37 7 30 2.2 17 αγώνες
Τόκυο 37 7 30 1.3 12 αγώνες
Σερέζο Οσάκα 37 7 30 1.2 10 αγώνες
Βεγκάλτα Σεντάι 37 6 31 0.8 7 αγώνες
Βίσσελ Κόμπε 37 5 32 1.6 12 αγώνες
Ουράβα 37 5 32 1.3 16 αγώνες
Γκάμπα Οσάκα 37 5 32 0.9 13 αγώνες
Γιοκοχάμα FC 37 5 32 0.9 5 αγώνες
Σαπόρο 37 4 33 1.3 8 αγώνες
Σονάν 37 4 33 1 10 αγώνες
Οϊτά 37 4 33 0.8 9 αγώνες
Χιροσίμα 37 3 34 1.1 10 αγώνες
Κασίβα 37 3 34 0.9 8 αγώνες
Κασίμα 37 2 35 1.6 14 αγώνες
Τόσου 37 2 35 1.2 15 αγώνες
Τοκουσίμα 37 2 35 0.9 8 αγώνες
Ναγκόγια 37 1 36 1.2 20 αγώνες
Σιμίζου 37 1 36 0.9 6 αγώνες
Φουκουόκα 37 0 37 1.1 14 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Γιοκοχάμα Μάρινος 37 4 33 2.2 17 αγώνες
Βίσσελ Κόμπε 37 3 34 1.6 12 αγώνες
Τόκυο 37 3 34 1.3 12 αγώνες
Σαπόρο 37 3 34 1.3 8 αγώνες
Σερέζο Οσάκα 37 3 34 1.2 10 αγώνες
Κασίβα 37 3 34 0.9 8 αγώνες
Καβασάκι 37 2 35 2.2 16 αγώνες
Ουράβα 37 2 35 1.3 16 αγώνες
Σονάν 37 2 35 1 10 αγώνες
Τοκουσίμα 37 2 35 0.9 8 αγώνες
Βεγκάλτα Σεντάι 37 2 35 0.8 7 αγώνες
Γιοκοχάμα FC 37 2 35 0.9 5 αγώνες
Κασίμα 37 1 36 1.6 14 αγώνες
Τόσου 37 1 36 1.2 15 αγώνες
Χιροσίμα 37 1 36 1.1 10 αγώνες
Γκάμπα Οσάκα 37 1 36 0.9 13 αγώνες
Οϊτά 37 1 36 0.8 9 αγώνες
Ναγκόγια 37 0 37 1.2 20 αγώνες
Φουκουόκα 37 0 37 1.1 14 αγώνες
Σιμίζου 37 0 37 0.9 6 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 Leandro Damião Καβασάκι 22 1
2 D. Maeda Γιοκοχάμα Μάρινος 21 1
3 K. Furuhashi Βίσσελ Κόμπε 15 1
4 A. Ueda Κασίμα 14 1
5 Patric Γκάμπα Οσάκα 13 4
6 Diego Oliveira Τόκυο 13 2
7 Anderson Lopes Σαπόρο 12 4
8 A. Onaiwu Γιοκοχάμα Μάρινος 12 0
9 Thiago Santana Σιμίζου 12 0
10 R. Araki Κασίμα 10 1
11 Léo Ceará Γιοκοχάμα Μάρινος 10 1
12 Y. Kobayashi Καβασάκι 10 0
13 Adailton Τόκυο 9 0
14 K. Junker Ουράβα 9 0
15 Marcos Júnior Γιοκοχάμα Μάρινος 9 5
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 T. Kamijima Κασίβα 2 5
2 H. Tawiah Βεγκάλτα Σεντάι 1 7
3 M. Morishige Τόκυο 1 6
4 Douglas Grolli Φουκουόκα 0 9
5 T. Shichi Φουκουόκα 2 2
6 T. Inukai Κασίμα 1 5
7 Rhayner Χιροσίμα 1 5
8 T. Kishimoto Τοκουσίμα 1 5
9 Sergi Samper Βίσσελ Κόμπε 0 8
10 Marcos Júnior Γιοκοχάμα Μάρινος 1 4
11 Hwang Seok-Ho Τόσου 1 4
12 T. Watanabe Τόκυο 1 4
13 Kim Min-Tae Σαπόρο 2 0
14 T. Seko Γιοκοχάμα FC 1 3
15 Valdo Σιμίζου 1 3
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31η αγωνιστική
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021
Σονάν 0 - 1 Γιοκοχάμα Μάρινος
Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
Φουκουόκα 1 - 2 Σιμίζου
Βίσσελ Κόμπε 5 - 1 Ουράβα
Κασίβα 1 - 1 Βεγκάλτα Σεντάι
Κασίμα 1 - 2 Γιοκοχάμα FC
Καβασάκι 1 - 0 Τόκυο
Γκάμπα Οσάκα 1 - 5 Σαπόρο
Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021
Τοκουσίμα 3 - 0 Τόσου
Χιροσίμα 1 - 0 Ναγκόγια
Οϊτά 1 - 0 Σερέζο Οσάκα
33η αγωνιστική
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
Ουράβα 5 - 1 Κασίβα
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
Τόκυο 1 - 2 Κασίμα
Τοκουσίμα 1 - 1 Οϊτά
Βεγκάλτα Σεντάι 2 - 0 Χιροσίμα
Σονάν 2 - 1 Γιοκοχάμα FC
Γκάμπα Οσάκα 1 - 0 Τόσου
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021
Σαπόρο 0 - 0 Φουκουόκα
Ναγκόγια 2 - 2 Βίσσελ Κόμπε
Καβασάκι 1 - 0 Σιμίζου
Σερέζο Οσάκα 2 - 1 Γιοκοχάμα Μάρινος
34η αγωνιστική
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
Καβασάκι 1 - 1 Ουράβα
Γιοκοχάμα Μάρινος 0 - 1 Γκάμπα Οσάκα
Τοκουσίμα 0 - 1 Σερέζο Οσάκα
Τόκυο 4 - 0 Σιμίζου
Γιοκοχάμα FC 0 - 0 Τόσου
Φουκουόκα 1 - 0 Οϊτά
Χιροσίμα 1 - 4 Κασίμα
Ναγκόγια 2 - 0 Κασίβα
Σαπόρο 1 - 1 Σονάν
Βίσσελ Κόμπε 4 - 2 Βεγκάλτα Σεντάι
35η αγωνιστική
Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021
Σιμίζου 2 - 2 Σαπόρο
Βίσσελ Κόμπε 1 - 0 Τοκουσίμα
Γιοκοχάμα Μάρινος 8 - 0 Τόκυο
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021
Τόσου 3 - 1 Καβασάκι
Οϊτά 2 - 3 Γκάμπα Οσάκα
Βεγκάλτα Σεντάι 1 - 1 Ναγκόγια
Κασίμα 1 - 0 Ουράβα
Φουκουόκα 1 - 1 Γιοκοχάμα FC
Σονάν 0 - 0 Χιροσίμα
Κασίβα 1 - 0 Σερέζο Οσάκα
36η αγωνιστική
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
Τόσου 1 - 0 Σαπόρο
Γκάμπα Οσάκα 1 - 3 Ναγκόγια
Σερέζο Οσάκα 1 - 4 Καβασάκι
Τόκυο 0 - 2 Τοκουσίμα
Βεγκάλτα Σεντάι 0 - 2 Σονάν
Ουράβα 2 - 1 Γιοκοχάμα Μάρινος
Γιοκοχάμα FC 0 - 2 Βίσσελ Κόμπε
Σιμίζου 1 - 0 Χιροσίμα
Κασίμα 0 - 0 Οϊτά
Κασίβα 0 - 0 Φουκουόκα
37η αγωνιστική
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
Χιροσίμα 1 - 2 Τόκυο
Καβασάκι 4 - 1 Γκάμπα Οσάκα
Σαπόρο 3 - 1 Κασίβα
Κασίμα 1 - 0 Τόσου
Σερέζο Οσάκα 2 - 1 Ναγκόγια
Ουράβα 0 - 1 Σιμίζου
Σονάν 0 - 1 Τοκουσίμα
Φουκουόκα 2 - 2 Βεγκάλτα Σεντάι
Βίσσελ Κόμπε 0 - 2 Γιοκοχάμα Μάρινος
Οϊτά 2 - 0 Γιοκοχάμα FC
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
38η αγωνιστική
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021
Τόσου 07:00 Βίσσελ Κόμπε
Ναγκόγια 07:00 Ουράβα
Γκάμπα Οσάκα 07:00 Σονάν
Κασίβα 07:00 Οϊτά
Τοκουσίμα 07:00 Χιροσίμα
Γιοκοχάμα Μάρινος 07:00 Καβασάκι
Βεγκάλτα Σεντάι 07:00 Κασίμα
Γιοκοχάμα FC 07:00 Σαπόρο
Τόκυο 07:00 Φουκουόκα
Σιμίζου 07:00 Σερέζο Οσάκα